קשת ההתנסות

קליטה – שותפות – תנופה

מאת: עינת נוטע-קורן, ליבי אופיר 
עריכת לשון: נירית איטינגון  |  מקור: מו"פ התנסות בהוראה  |  מכון מופ"ת 2021

סטודנטיות להוראה בשלב ההתנסות נקלטות בבית הספר ובגנים והופכות לשותפות חשובות בעשייה החינוכית. זהו שלב של תנופה וצמיחה מקצועית של הסטודנטיות, ומושקעים בו משאבים רבים של תמיכה של מורה או גננת מכשירה ושל מדריכה פדגוגית מטעם המוסד המכשיר.

קשת ההתנסות מציעה לכל המשתתפות בהכשרת הסטודנטיות – המורות, הגננות, המדריכות הפדגוגיות והסטודנטיות עצמן – תפריט מגוון של מאפיינים המתארים את דמות הסטודנטית כדמות חינוכית, ואת תחומי הפרקטיקה שלה בהתנסות. הקשת היא כלי לעבודה שוטפת העומד לרשות כל השותפות בהכשרה, ויכול לשמש בסיס רעיוני ומשענת לנושאי שיחה פדגוגית ולהיוועצות, לתכנון תהליך של למידה ולהערכה מעצבת. כל אלה יכולים להיעשות באופן פרטני, וגם בקהילת אקדמיה-כיתה.

"Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream,
Really do come true"
(Over the rainbow, E.Y. "Yip" Harburg)
קראו עוד

01

מבנה הקשת

הקשת מורכבת מתשתית הקשת ומתחומי ההתנסות. התשתית כוללת ארבעה תחומים שהכרחי לטפח בכל סטודנטית כדמות חינוכית. על התשתית יתהוו ויצמחו תחומי ההתנסות העוסקים בהיבטים שונים, ובהם פרקטיקות, מיומנויות והתנהגויות הרלוונטיות לתפקוד בכיתה, בבית הספר או בגן, או לקשר עם גורמי ההכשרה.

תשתית ההתנסות

בקשת ההתנסות ארבעה תחומי תשתית המכילים האחד את האחר: אתיקה, ערכים, מיומנויות רגשיות-חברתיות ורפלקציה.
כולם מזינים את תחומי ההתנסות השונים, משפיעים עליהם ומשתלבים בהם במידה שונה. העיסוק בתשתית הוא תמידי ויבוא לביטוי בשיח אישי, קבוצתי וקהילתי (למשל בקהילת אקדמיה-כיתה).

קראו עוד

תחומי ההתנסות

תחומי ההתנסות של הקשת נוגעים בהיבטים שונים של ההוראה והלמידה, ומפרטים מקבץ של פרקטיקות, מיומנויות והתנהגויות הנוכחות בהתנסות.
בסך הכול יש בקשת 4 תחומי התנסות, ו-12 היבטים שונים המפורטים ל-41 רכיבים.

קראו עוד

02

למידה ומיפוי עצמי
בנושא קשת ההתנסות

ההיכרות של הסטודנטיות עם קשת ההתנסות תתחיל בחשיפה אליה ובהעמקה בה. רק לאחר מכן אפשר יהיה להטמיע את השימוש בה בתהליך ההדרכה השוטף. מהלך הלמידה של קשת ההתנסות מוגש לכם במתכונת של למידה קבוצתית, ולאחריה שלב אישי רפלקטיבי של מיפוי עצמי על גבי הקשת, וגזירת תהליכי המשך מותאמים. המהלך כולל שני מפגשים, ובמסגרתם ייעשה שימוש בכלים שפותחו באופן ייעודי.

למידה

שלב הלמידה מוצג כמפגש קבוצתי (מפגש 1 במהלך הלמידה) העוסק בחשיפה לקשת ההתנסות ובהתנסות בה, באמצעות חקרי מקרה ודיון ביקורתי על היבטיה ורכיביה השונים של הקשת.

מיפוי עצמי

המיפוי העצמי על גבי הקשת הוא תהליך שמשכלל את יכולת ההתבוננות פנימה והמודעות העצמית.  תוצרי המיפוי העצמי יעובדו במפגש אישי עם כל סטודנטית ויתורגמו לתוכנית למידה וחקירה (מפגש 2 במהלך הלמידה).

כלים וחומרים

ריכוז כלים וחומרים שישמשו את הסדנה ואת תהליך העבודה השוטף עם קשת ההתנסות.

קראו עוד

03

ממיפוי עצמי לתוכנית מותאמת אישית

מעגל ההתנסות הוא מעגל חקירה והערכה מעצבת שהותאם לשלב ההתנסות הקלינית של סטודנטים וסטודנטיות להוראה. זהו תהליך מחזורי שראשיתו בזיהוי של צורך ולמידתו לעומק, המשכו בתכנון היישום בהתנסות, וסיומו באיסוף ראיות מתוך ההתנסות ובבחינת המידה שבה הפרקטיקה השיגה את יעדיה. כאשר נמצא פער בין הרצוי למצוי מתוכננת התנסות משופרת, והתהליך חוזר חלילה. מהלך חקירה מעין זה תורם לקידום ההתפתחות המקצועית של הסטודנטיות, לשיפור הפרקטיקה שלהן ולהעלאת הביטחון העצמי שלהן ביישומה.

קראו עוד